i

Mestská polícia mesta Zlaté Moravce
home / Mesto a jeho správa / Mestská polícia

Mestská polícia

Mestská polícia

Mestská polícia v Zlatých Moravciach vznikla 1. augusta 1991. V súčasnosti sídli na Ulici 1. mája č. 2 v budove MsÚ.

Mestská polícia Zlaté Moravce
Ul. 1. mája č. 2, 
953 01 Zlaté Moravce 1

Kontakt
Tel.: +421 37 642 67 47 alebo priamo 159
Náčelník MsP: +421 37 642 67 45
E-mail: msp@zlatemoravce.eu

Vznik Mestskej polície
Mestská polícia je poriadkový útvar...
Viac
Úradné oznamy
Viac
Prevencia
Viac
Kamerový systém v meste
Viac
Projekt - Chránená dielňa
Viac
Organizačný poriadok
Viac