i

home / Mesto a jeho správa / Mestský úrad / Kontaktný zoznam mestského úradu

Kontaktný zoznam mestského úradu

Kontaktný zoznam mestského úradu

Titul, meno, priezvisko

Telefónne číslo

Elektronická adresa

MVDr.Marta Balážová

Zástupca primátora mesta

 

037/6923925

   primator.zlatemoravce@gmail.com

 


              

 

viceprimátor

037/6923925

-

Úsek primátora mesta ZLATÉ MORAVCE

PhDr. Marián Takáč

prednosta

037/6923925

prednosta@zlatemoravce.eu

Ing. Michal Borkovič


hlavný kontrolór mesta

037/6923931

kontrolor@zlatemoravce.eu

Silvia Švajčíková         

 sekretariát

037/6923925

sekretariat@zlatemoravce.eu

Ingrid Streďanská

sekretariát

037/6923925  sekretariat@zlatemoravce.eu 

JUDr. Marta Gregáčová


právnik úradu

037/6923930

pravnik@zlatemoravce.eu

Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Mgr. Marek Horvát             

vedúci oddelenia

037/6923943

horvatm@zlatemoravce.eu

Ing. Jaroslav Šurda

referát ochrany osobných údajov
037/6923943 jaroslav.surda@zlatemoravce.eu

Mgr.Marianna Tonkovičová             

matrika

Eva Chrenová

matrika

037/6923918

matrika@zlatemoravce.euchrenova@zlatemoravce.eu
Mgr. Monika Danišová


referát evid.obyv.domov,bytov,stavieb

037/6923903

danisova@zlatemoravce.eu

Ivana Vácvalová


podateľňa

037/6923901

vacvalova@zlatemoravce.eu

Strnádek Marián

správca siete a informačný technik

037/6923906 strnadek@zlatemoravce.eu

Mgr. Katarína Nociarová       

referát škôl a školských zariadení

037/6923919 nociarova@zlatemoravce.eu
     

Erika Babocká                 

referát sociálnych vecí

037/6923903 babocka@zlatemoravce.eu

Eva Opálená                   

referát registr.stred. CO a obrany

037/6923916 opalena@zlatemoravce.eu

 

 

 

Oddelenie projektov a propagácie mesta

Ing.Jozef Molnár PhD.           

vedúci oddelenia, ref.projektov a VO

037/6923926 jozef.molnar@zlatemoravce.eu 

Mgr. Miroslava Kováčová

referát pre VO,šport a kultúru

037/6923926

kovacova@zlatemoravce.eu

 

   

Ing.Daniela Šutková

referát projektov a aktiv. činnosÅ¥

037/6923944 sutkova@zlatemoravce.eu

Mária Palušková

referent

037/6923944   maria.paluskova@zlatemoravce.eu

Lucia ÄŽuračová

šéfredaktorka

037/6923905 tekovske.noviny@zlatemoravce.eu

 

redaktorka

037/6923905 tekovske.noviny@zlatemoravce.eu

Oddelenie financií a rozpočtu

Ing. Iveta Szobiová

vedúca oddelenia financií a rozpočtu

037/6923904

szobiova@zlatemoravce.eu

Mgr.Lenka Balajová             

účtovníčka 

037/6923911

balajova@zlatemoravce.eu

Ľubica Bollová                     

hlavná účtovníčka

037/6923911

bollova@zlatemoravce.eu

Mária Očovayová            

referát rozpočtu a dotácií

037/6923942

ocovayova@zlatemoravce.eu

Lenka Drienovská              

referát personalistiky a miezd

037/6923924

drienovska@zlatemoravce.eu

Helena ZaÅ¥ková                     

referát fakturácie a evidencií

037/6923912

zatkova@zlatemoravce.eu

Jana Mrváňová              

pokladňa

037/6923941

janamrvanova@zlatemoravce.eu

Ing.Ivana Filipčíková         

referát účt.a objednávky

037/6923910 filipcikova@zlatemoravce.eu

 

   
Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

Ing. Renáta Kordošová            

vedúca oddelenia,referát správy dane z nehnutelnosti

037/6923912 kordosova@zlatemoravce.eu

JUDr. Silvia Očovská        

referát vymáhania pohľadávok

037/6923909 ocovska@zlatemoravce.eu

Ing. Monika Pánik    

referát poplatku za TKO

037/6923913 panik.monika@zlatemoravce.eu

Mgr.Jana Gergelová     

referát miestnych daní DzN,Pes

037/6923913 gergelova@zlatemoravce.eu

Mgr.Andrea Fejfárová

referát ostatných miestnych daní a vyrubovania sankcií   
037/6923909 fejfarova@zlatemoravce.eu

Oddelenie investičnej výstavby  a hospodárskej činnosti

Bc. Štefan Nociar


vedúci oddelenia,ref.inv.výstavby

037/6923914

nociar@zlatemoravce.eu

Jana Križanová


referát územného plánovania

037/6923914

krizanova@zlatemoravce.eu

Alexandra Borčániová


referát životného prostredia

037/6923915

borcaniova@zlatemoravce.eu

Ing.Olga Krpalová

ŠFRB

  037/6923921 krpalova@zlatemoravce.eu

Ing.Ivana Vaškovičová            

technik BOZP a PO

037/6923907 vaskovicova@zlatemoravce.eu

 

referent

  037/6923923  

Emil Hudák

referent

Ing.Ivan Jedlovský      

referent                                                          

   037/6923923

 
   037/6923927

hudak@zlatemoravce.eu


ivan.jedlovsky@zlatemoravce.eu 

    Oddelenie pre správu majetku mesta

Ing.Peter Kmeť

vedúci oddelenia 

037/6923928 kmet@zlatemoravce.eu
 

 

   

 

      

Mgr.Katarína Pechová 

referent

037/6923928     pechova@zlatemoravce.eu

Ing.Veronika Sakmanová

referent

037/6923922    sakmanova@zlatemoravce.eu

Ing.Jana Mesková

referent

037/6923922   jana.meskova@zlatemoravce.eu