i

Zoznam ulíc

Zoznam ulíc

Zoznam ulíc v meste Zlaté Moravce
časÅ¥ Zlaté Moravce
1. mája
A. Kmeťa
Bernolákova
Brezová
ÄŒajkovského
Dlhá
Dobšinského
Do Kratín
Do remanancií
Dolné vinice
Duklianska
E. M. Šoltésovej
Hájova
Hečkova
Hollého
Hoňovecká
Hviezdoslavova
Inovecká
J. C. Hronského
J. Jesenského
Janka Kráľa
Kalinčiakova
Kollárova
Krátka
Kukučínova
Lúčna
Ľ. Podjavorinskej
M. Benku
M. Urbana
Martinský breh
Migazziho
Mládeže
Mlynská
Mojmírova
Moyzesova
Murgašova
Nám. A. Hlinku
Nám. Hrdinov
Nábrežie za majerom
Nitrianska
Obrancov mieru
Odbojárov
Pod dielami
Pod hájom
Poľná
Poštová
Potočná
Pribinova
Priemyselná
Prílepská
Radlinského
Rázusova
Robotnícka
Rovňanova
Sama Chalupku
Sládkovičova
Slavianska
Slnečná
Slov. armády
Smetanova
SNP
Spojovacia
Staničná
Svätopluková
Šafranická
Školská
Štefánikova
Štúrova
T. Vansovej
Tajovského
Tehelná
Tekovská
Tichá
Tolstého
Továrenská
Tribečská
Vajanského
Viničná
Záhradnícka
Zelená
Železničiarska
Žitavské nábrežie
Župná

mestská časÅ¥ Chyzerovce
B. S. Timravy
Baničova
Bottova
Družstevná
Hurbanova
Chyzerovecká
Janka Matušku
Karola Kuzmányho
Kraskova
M. M. Hodžu
M. Pružinského
Palárikova

mestská časÅ¥ Prílepy
Beňadická cesta
ÄŒierna dolina
Hlavná
Horný majer
Nová
Obecná
Parková