i

home / Mesto a jeho správa / Samospráva / Komisie pri mestskom zastupiteľstve, zápisnice / Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok