i

home / Mesto a jeho správa / Samospráva / Komisie pri mestskom zastupiteľstve, zápisnice / Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja