i

home / Samospráva / Mestské zastupiteľstvo / Termíny zasadnutí MsZ / Termíny zasadnutí MsZ pre r.2015

Termíny zasadnutí MsZ pre r.2015

Termíny zasadnutí MsZ pre r.2015

 Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Zlatých Moravciach na rok 2015

Termíny zasadnutí:26. február 201523. apríl 201525. jún 2015 (Chyzerovce)17. september 2015 (Prílepy)19. november 201517. december 2015