i

home / Mesto a jeho správa / Novinky / Vyjadrenie k odvolaniu riaditeľa nemocnice

Vyjadrenie k odvolaniu riaditeľa nemocnice

Vyjadrenie k odvolaniu riaditeľa nemocnice

 Cimrák bol jednoducho  odvolaný ! Odpoveď na zavádzajúci článok.

 

Tu je moje opakované vyjadrenie k odvolaniu ex riaditeľa nemocnice v Zlatých Moravciach.

 

Dňa 11.11 2015  som zrušila poverenie na vedenie nemocnice Ing. JUDr. Martinovi Cimrákovi a vedenie nemocnice prebrala jeho zástupkyňa, námestníčka pre zdravotnú starostlivosÅ¥ MUDr. Ninu Horniakovú.

 

Jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo som k odňatiu poverenia pristúpila bol ten, že Ing. JUDr. Cimrák nemal moju dôveru, funkciu riaditeľa nemocnice vykonával bez akejkoľvek pracovnej zmluvy a navyše nemocnica platila za právne služby Advokátskej kancelárii Cimrák, s.r.o., v ktorej bol Ing. JUDr. Martin Cimrák sám konateľom.

 

 Ing. JUDr. Cimrák nielenže neniesol žiadnu pracovnoprávnu zodpovednosÅ¥, ale rozhodoval o financiách, ktoré z nemocničného účtu uvoľní na úhradu právnych služieb pre svoju vlastnú advokátsku kanceláriu. 

 

Tieto úhrady nemocnica vykonávala prednostne pred úhradami iných záväzkov, ktoré boli k 31.9.2015 vo výške  1 597 352,44  Eur.

 

 S osobou Ing. JUDR. Martina Cimráka sú preukázateľne spojené aj obstarávania nemocničných prístrojov cez firmu, v ktorej bol v minulosti sám konateľom. Do funkcie nastúpil potom, ako jeho predchodca Grujbár spreneveril takmer 600 tis Eur, mimochodom, Advokátska kancelária Cimrák, s.r.o. a s ňou Ing. JUDr. Martin Cimrák už v tom čase poskytovali pre nemocnicu svoje právne služby.

 

ÄŽalšie tolerovanie takéhoto protiprávneho stavu bolo z mojej strany neakceptovateľné.

 

MUDr. Nina Horniaková vykonáva funkcia riaditeľa nemocnice v súlade s výkladovým stanoviskom Ministerstva vnútra SR k otázke poverovania riaditeľov zo dňa 20.4.2015, ktoré poslanci i vedenie mesta zobrali na 3 zasadnutí mestského zastupiteľstva na vedomie, a v ktorom sa uvádza, že až do doby, kým nebude funkcia riaditeľa príspevkovej organizácie obsadená, môže ho zastupovaÅ¥ iba jeho zástupca.

 

 

S úctou, Marta Balážová, zástupca primátora mesta