i

Mestský úrad
home / Mesto a jeho správa / Mestský úrad

Mestský úrad

Mestský úrad

MESTO ZLATÉ MORAVCE
Mestský úrad
ul. 1. mája 2
953 01 Zlaté Moravce

Kontakt
Tel.: +421 37 69 239 01
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu
Základné údaje
Viac
Profil verejného obstarávateľa
Viac
Kontaktný zoznam mestského úradu
Viac
Organizačný a pracovný poriadok
Viac
Projekty
Viac
Zoznam ulíc
Viac
Všeobecné tlačivá a formuláre
Viac
Etický kódex
Viac