i

home / Samospráva / Mestské zastupiteľstvo / Uznesenia MsZ / Volebné obdobie 2006-2010

Volebné obdobie 2006-2010

Volebné obdobie 2006-2010