i

Ponitrianske múzeum

Ponitrianske múzeum

Ponitrianske múzeum v Nitre – pobočka Zlaté Moravce je umiestnené na prízemí severného krídla barokového kaštieľa rodiny Migazzi.
Múzeum s názvom Tekovské múzeum bolo založené 12.mája 1896, tak ako viacero múzeí vo vtedajšom Uhorsku v rámci mileniárnych osláv. Tekovské múzeum však nikdy nebolo sprístupnené širokej verejnosti. Rozvoj múzea bol nepatrný a počas I. svetovej vojny sa úplne zastavil. V r. 1924 boli zbierky prevezené do Nitry, do Štátneho múzea a odtiaľ potom v r. 1951 do Bojníc.
Terajšie múzeum vzniklo 11. 10. 1947 a sprístupnené bolo 28. 8. 1955.
Iniciátorom a dušou Okresného vlastivedného múzea bol stredoškolský profesor, zanietený múzejník typu Andreja KmeÅ¥a, Dr. Štefan Rakovský. Podarilo sa mu získaÅ¥ staré zbierky z Bojníc a vďaka svojej autorite a všeobecnej obľúbenosti ich rozšíril na takmer 5000 kusov predmetov získaných väčšinou darom.

Vystavené predmety sú rozdelené v dvoch oddeleniach: prírodovednom a historicko-archeologickom. SúčasÅ¥ou expozície sú aj zbierky požičané z kaštieľa v Topoľčiankach, ako i materiál zo života Janka Kráľa. Vďaka iniciatíve Dr. Rakovského sa na nádvorí múzea vybudoval pamätník J. Kráľa, ktorý od r. 1862 až do svojej smrti v r. 1876 žil v Zl. Moravciach.
V r. 1985 rozhodnutím Okresného národného výboru v Nitre prešlo múzeum pod správu vtedajšieho Oblastného nitrianskeho múzea. V súčasnosti je pobočkou Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Múzeum je prístupné širokej verejnosti v pondelok až piatok od 8.00 do 15.00 hod.
Kontakt
Tel. č.: 037/63 21 470