i

home / Samospráva / Mestské zastupiteľstvo / Termíny zasadnutí MsZ / Termíny zasadnutí MsZ pre r.2012

Termíny zasadnutí MsZ pre r.2012

Termíny zasadnutí MsZ pre r.2012

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 2012
 
Termíny zasadnutí:
16. Február 2012
19. Marec 2012
28. Jún 2012
20. Septembra 2012
8. Novembra 2012
13. Decembra 2012