i

Výbor mestskej časti 3

Výbor mestskej časti 3

 Výbor mestskej časti č. III. (mestská časÅ¥ Chyzerovce) zahŕňa ulice:

Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova

ÄŒlen výboru z radov poslancov : RNDr. Jozef Paluška