i

home / Samospráva / Mestské zastupiteľstvo / Termíny zasadnutí MsZ / Termíny zasadnutí MsZ pre r.2013

Termíny zasadnutí MsZ pre r.2013

Termíny zasadnutí MsZ pre r.2013

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 2013
 
Plánované termíny zasadnutí:
28. február 2013 
25. apríl 2013
20. jún 2013
19. september 2013
7. november 2013 
12. december 2013