i

home / Život v meste / Inštitúcie / Inštitúcie

Inštitúcie

Inštitúcie

Okresný úrad Zlaté Moravce
Adresa: Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Telefón:  037/733 60 32
http://www.minv.sk/?okresny-urad-zlate-moravce


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre - Detašované pracovisko Zlaté Moravce
Adresa: Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón:037/2440 999, 2440 195
Fax:037/6421115
E-mail:nr@upsvr.gov.sk
http://www.upsvar.sk/nr/kontakt/upsvr-nitra-pracovisko-nitra.html?page_id=273404


Daňový úrad Zlaté Moravce
Adresa:Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón:+42137 63 21 986
E-mail:du.zm@nr.drsr.sk
http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/zlate-moravce.php


Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Adresa:Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce
Telefón:037/ 64 22 438
Fax:037/ 642 51 51
E-mail:mnzm@slovanet.sk
http://www.nemocnicamoravce.sk/


Mestský úrad
ul. 1. mája 2
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 37 69 239 01
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu
www.zlatemoravce.eu