i

1991
2012
home / Mesto a jeho správa / Mestská polícia / Vznik Mestskej polície v Zlatých Moravciach

Vznik Mestskej polície v Zlatých Moravciach

Vznik Mestskej polície v Zlatých Moravciach

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestská polícia v Zlatých Moravciach vznikla na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach dňa 1. augusta 1991.

V začiatku boli v Mestskej polícii v Zlatých Moravciach zamestnaní 2 príslušníci, postupne sa počet príslušníkov zvýšil na 6 , potom 8 a v súčastnej dobe pracuje v počte 11 príslušníkov.