i

home / Mesto a jeho správa / Mestský úrad / Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Zlaté Moravce  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Mesto Zlaté Moravce
Ul. 1 mája 2
953 01  Zlaté Moravce

Štatutárny zástupca: MVDr.Marta Balážová
Kontakt: +421 37 69 23 925
Email: sekretariat@zlatemoravce.eu
IÄŒO: 00308676
DIČ: 2021058787
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Nitra
ÄŒíslo účtu: IBAN:SK22-0200-0000-0000-33422162

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

Dátum zverejnenia

Predmet obstarávania

31.07.2013

Zhotovenie leteckej ortofotomapy pre aktualizáciu programu leteckej fotografie mesta ZM

05.08.2013

Konzoly pre mantinely a oblúky na ihrisko ZŠ Robotnícka ul.

23.08.2013

Rozšírenie kamerového systému MsP Zlaté Moravce

23.08.2013

Technické zabezpečenie Rockový festival Zlaté Moravce

05.09.2013

Oprava strešnej krytiny- hydroizolácia strechy, MŠ Slnečná č.2

06.09.2013

Umelecké vystúpenie pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce

09.09.2013

Pracovník pre verejné obstarávanie k projektu ÄŽalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov

16.09.2013

Reklamné a propagačné predmety k 900.výročiu Mesta Zlaté Moravce

17.09.2013

Obstaranie vnútro - areálového solárneho osvetlenia pre MŠ Kalinčiakova č.12
26.09.2013 Obstaranie výpočtovej techniky pre MsÚ Zlaté Moravce
07.10.2013 Rekonštrukcia zemného rigolu Ul. Nová – Zlaté Moravce – m.časÅ¥ Prílepy
09.10.2013 Obstaranie zberných nádob pre separovaný zber
11.11.2013 Obstaranie hračiek pre MŠ v Zlatých Moravciach
21.11.2013 Obstaranie darčekových poukazov
27.11.2013 Obstaranie zmien a doplnkov č.6.,Tekovská ulica k ÚPN Mesta Zlaté Moravce
16.12.2013 Obstaranie audiovizuálnej a výpočtovej techniky pre MŠ Žitavské nábrežie
16.12.2013 Obstaranie didaktickej techniky pre MŠ Kalinčiakova
19.12.2013 Poskytovanie dopravnej služby – dovoz stravy pre klientov zariadenia ZOS
23.12.2013 Obstaranie silvestrovského ohňostroja
20.01.2014 Nákup meračov rýchlosti vozidiel
21.01.2014 Dodávka tovaru – Didaktická technika pre projekt „ÄŽalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“
21.01.2014 Dodávka tovaru - Zariadenie a vybavenie pre projekt „ÄŽalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“
21.01.2014 Grafické spracovanie a tlač publikácie pre projekt „ÄŽalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“
21.01.2014 Koordinátor odbornej aktivity č. 1 k projektu „ÄŽalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“
21.01.2014 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál, školiaci materiál a potreby pre projekt „ÄŽalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“
21.01.2014 Kurz Komunikačné zručnosti pre projekt „ÄŽalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu života seniorov“
17.02.2014 Rekonštrukcia vstupnej chodby materskej školy
25.02.2014 Spracovanie, údržba a aktualizácia web stránky
26.02.2014 Grafické a technické spracovanie Tekovských novín
26.02.2014 Nákup čistiacich a hygienických potrieb
26.02.2014 Nákup spotrebného materiálu kancelárskych potrieb
26.02.2014 Obstaranie výpočtovej techniky pre potreby MsÚ Zlaté Moravce
26.02.2014 Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
26.02.2014 Tlač Tekovských novín
Podlimitné zákazky
Viac
Nadlimitné zákazky
Viac
Profil verejného obstarávateľa