i

Krištof Bartolomej Anton Migazzi
home / Mesto a jeho správa / O meste Zlaté Moravce / Osobnosti / Krištof Bartolomej Anton Migazzi

Krištof Bartolomej Anton Migazzi

Krištof Bartolomej Anton Migazzi

Gróf z Wallu a Sonnethurmu sa narodil 20.10.1714 v Triente ako syn Vincenta Migazziho a jeho manželky barónky Barbary de Prato Segunsana. Mal dvoch bratov a sestru.

Gróf z Wallu a Sonnethurmu sa narodil 20.10.1714 v Triente ako syn Vincenta Migazziho a jeho manželky barónky Barbary de Prato Segunsana. Mal dvoch bratov a sestru. 

Ako mladík bol prijatý medzi pážatá arcibiskupa kardinála Lamberga v Pasau. 
Strednú školu absolvoval v Triente a Insbrucku. V roku 1732 študoval teológiu v Ríme na kolégiu Germanicum – Hungaricum. Z Ríma sa vrátil ako doktor teológie a filozofie. Za kňaza bol vysvätený 7.4.1738, Za kanonika bol vymenovaný v Brixene a Olomouci. Cisár Karol VI. ho vymenoval za auditora pri Rota – Romana za nemecko – rímsku ríšu. Dňa 10.10.1751 bol konsekrovaný za biskupa. V r. 1752 ho Mária Terézia vymenovala za vyslanca španielskemu kráľovi Ferdinandovi VI. V r. 1751 ho pápež vymenoval za pomocného biskupa Mechelu /Belgicko/. V r. 1756 ho Mária Terézia vymenovala za biskupa vo Vacove, ale už 18. apríla 1757 ho vymenovala za arcibiskupa vo Viedni. Arcibiskupom bol do r. 1803 a pápež Klement XIII. ho 23. novembra 1761 vymenoval za kardinála.
Kardinál Migazzi mal vážne rozpory s cisárom Jozefom II., lebo zasahoval do cirkevných záležitostí, obmedzoval sviatky, rušil kláštory a cirkev chcel podriadiÅ¥ štátu. V roku 1771 po vymretí zlatomoraveckého rodu Paluškovcov kúpou od eráru získal panstvo Zlaté Moravce. 
Ako majorátny pán Zlatých Moraviec upravil kaštieľ, park a v r. 1785 úplne prestaval a zväčšil rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela. 
 
Počas letných mesiacov pravidelne navštevoval mesto, tu aj úradoval, vydával obežníky a nariadenia. Zomrel 14. apríla 1803 v 89. roku života na náhlu mozgovú príhodu. 
Pôsobil 52 rokov ako biskup a 46 rokov ako najväčší cirkevný hodnostár Viedne. 
Pochovaný je v Dóme sv. Štefana vo Viedni.