i

home / Mesto a jeho správa / Samospráva / Komisie pri mestskom zastupiteľstve, zápisnice / Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií

Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií

Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií