i

home / Mesto a jeho správa / Samospráva / Komisie pri mestskom zastupiteľstve, zápisnice / Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií