i

home / Mesto a jeho správa / Samospráva / Komisie pri mestskom zastupiteľstve, zápisnice

Komisie pri mestskom zastupiteľstve, zápisnice

Komisie pri mestskom zastupiteľstve, zápisnice

Komisie pri MsZ
Viac
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
Viac
Komisia školstva, kultúry a športu
Viac
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií
Viac
Komisia finančná
Viac
Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záleï
Viac
Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP
Viac
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnost
Viac
Komisia pre projekty, eurofondy...zrušená od r.2015
Viac
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Viac