i

Výbor mestskej časti 4

Výbor mestskej časti 4

Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časÅ¥ Prílepy) zahŕňa ulice:

ÄŒierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,
ÄŒlen výboru z radov poslancov : Ing. Marek Holub